!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation och avlopp

Ventilation

För att fastighetens ventilation skall fungera optimalt åligger det bostadsrättshavarna att regelbundet rengöra frånluftsdon samt filter i köksfläkt. Se skötselbeskrivningar nedan.

Utan rengöring kan frånluftsdonen börja avge ett störande (visslande) ljud och ventilationen sluta att fungera tillfredställande.

Frånluftsdon eller liknande får aldrig blockeras.

De tilluftsfilter som sitter bakom elementen kan dammsugas, och styrelsen ser till att samordnade byten av alla filter sker regelbundet.

Skötselbeskrivningar:

[Filter i köksfläkten (pdf)]

[Frånluftsdon KGEB (pdf)]

[Frånluftsdon BYBA (pdf)]

Avlopp

Föreningen har ett avtal med Interspol som ger garanti på stopp i avloppen orsakade av igenslamning. Det är därför viktigt att först kontakta Interspol vid stopp i avlopp. Kontaktuppgifter: 020-300 000 eller info@interspol.se

Det är även mycket viktigt att sköta sina avlopp på korrekt sätt för att undvika problem såsom stopp, skador på vattenrör och översvämningar. I nedanstående dokument finns instruktioner om hur man förebygger stopp, samt regler för avloppsrensning. Observera att propplösare inte får användas.
 

 

Dokument

Avlopp brf_2018.pdf 2018-09-09
Skötselbeskrivning_Filter_köksfläkt.pdf 2016-04-14
Skötselbeskrivning_Frånluftsdon_BYBA.pdf 2016-04-14
Skötselbeskrivning_Frånluftsdon_KGEB.pdf 2016-04-14