!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

I föreningens stadgar, bostadsrättslagen m.fl. skrifter framgår bostadsrättsinnehavares skyldigheter och rättigheter.

Här utöver gäller följande:

Alla (bostadsrättsinnehavare och dennes familj, eventuella inneboende samt gäster) skall vara aktsamma om och väl vårda såväl lägenheten som fastigheten med tillhörande markområden.

Entréer och trapphus

Trapphus, korridorer, källargångar och andra jämförbara utrymmen får inte användas för förvaring av cyklar, barnvagnar, skidor, kälkar, leksaker, möbler osv. Det är inte heller tillåtet att ha mattor eller andra föremål utanför ytterdörren.

Trapphuset är vår utrymningsväg vid brand och vi vill även underlätta arbetet för städpersonalen. Härtill kommer estetiska synpunkter samt den onödiga förslitning i t.ex. trapphus som belamring av cyklar osv innebär.

Balkonger mm

På förekommen anledning vill vi informera om att det finns vissa restriktioner för vad som är tillåtet att montera på balkongerna. Att lägga klinkers på golvet är förbjudet. Inga fasta installationer får göras utan att först ansöka om tillåtelse av styrelsen. Om fasta installationer gjorts utan tillstånd kan du som lägenhetsinnehavare bli skyldig att återställa balkongen i ursprungligt skick. Risken med fasta installationer är att de kan påverka husets konstruktion på ett negativt sätt. T ex kan avrinning av regnvatten försämras och frostskador uppstå. Husen ska även se enhetliga ut, vilket föranleder att styrelsens tillåtelse krävs om man exempelvis vill sätta upp en markis, parabol eller glasa in sin balkong. Även större ingrepp i lägenheterna, såsom att riva en vägg eller dylikt, måste först godkännas av styrelsen. 

Det är inte tillåtet att montera något utanför balkongräcket som t.ex. blomlåda eller parabol.

Soprum

Tänk på att hålla ordning i soprummen och sortera dina sopor på rätt sätt av hänsyn till renhållningspersonal och dina grannar. Dåligt sorterade sopor kan även innebära en högre kostnad för föreningen, eftersom vi betalar per kubik. Här hittar du mer information om sopsorteringen.

Tvättstugan

Förhållningsregler finns anslagna i tvättstugan. Tidigaste tvättid varje dag är 07:00 och för grovtvättmaskinen 08:00. Vänligen respektera dessa tider då maskinerna kan störa närliggande lägenheter.

Anslag

Meddelande, anslag etc ska fästas på anslagstavlan i entrén eller på spegeln i hissen och inte på målade ytor då dessa förstörs.

Grillning

Ingen öppen eld är tillåten på balkongen. Endast el-grill får användas. Visa hänsyn!

Hänsyn

Det är även viktigt att respektera att vissa människor vill ha det lugnt omkring sig och sänka ljudnivån framåt kvällskvisten. Detta gäller särskilt på balkonger och uteplatser, men även i lägenheterna. Boende i föreningen måste dock acceptera att det inte kan bli helt tyst i ett flerfamiljehus, och vanliga ljud kan inte förbjudas. Reparationer i lägenheten som kan vara störande för grannarna bör göras endast under dagtid.  

Husdjur

Husdjur skall ha en sådan tillsyn att de inte går in på grannens terrass eller uteplats, ej heller förorenar i sandlådor mm. Inom föreningens område skall hundar alltid vara kopplade.

Rastning av hundar skall göras utanför föreningens område. Ta alltid upp avföringen efter husdjuren!  

Rökning

Rökning i gemensamma utrymmen (hissar, trappor, tvättstugor mm) är inte tillåtet. Släng inte ut fimpar från balkonger eller på gården. Fimpar kan hamna på underliggande balkonger och bl. a orsaka brand!

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen eller från hyresnämnden. Mer information hittar du här.

Gården

Föreningen har även en strävan att gårdarna ska se snygga ut. Därför är det naturligtvis viktigt att vi är rädda om saker och inte skräpar ned. Vi ansvarar alla för den gemensamma trivseln!

Gästlägenhet/Gemensamhetslokal

Trivselregler för gästlägenheten/gemensamhetslokalen finns här.