!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tillstånd och bygglov

Vid vissa förändringar i lägenheten krävs föreningens, dvs styrelsens, tillstånd. För vissa förändringar krävs även bygglov från Stockholms Stad. Är du osäker på vad som gäller skall du alltid kontakta styrelsen.

Tillstånd och/eller bygglov krävs för:

Uthyrning i andra hand

Kräver styrelsens tillstånd. Information finns i stadgarna samt här. 

Inglasning av hela eller delar av balkong

Kräver både bygglov och styrelsens tillstånd.

Observera att du trots färdigt bygglov alltid måste inkomma med en skriftlig ansökan till styrelsen.

Uppsättning av markis

Kräver styrelsens tillstånd.

Utbyggnad på terrass

Kräver både bygglov och styrelsens tillstånd.

Ändringar av befintliga ledningar och kanaler för el, vatten, avlopp och ventilation.

Kräver styrelsens tillstånd.

Uppsättning av parabolantenn

Kräver styrelsens tillstånd.

Ingrepp i bärande konstruktion

Kräver styrelsens tillstånd samt eventuellt bygglov.

Annan väsentlig förändring

Kräver styrelsens tillstånd samt eventuellt bygglov.