!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar

Generellt om nycklar

Till din bostad ingår bostadsnycklar, hushållsnyckel, postboxnycklar, samt bokningsnycklar till bokningscylindern i tvättstugan.

Bostadsnyckeln går till entréport, din lägenhet, cykel- och barnvagnsrum, sop- och grovsoprum samt till låsbara fönster (lägenheter i markplan).

Hushållsnyckeln går till entréport, bostadsförråd, tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum, sop- och grovsoprum samt till elskåp i cykel- och barnvagnsrum.

Postboxnyckeln går till postboxarna i entréerna i varje trapphus.

Bokningsnyckeln går till bokningscylindern som sitter på bokningstavlan utanför tvättstugan i 6an.

Serviceläge

Din låscylinder på tamburdörren går att ställa i s.k. serviceläge. Nyckeln dras då ur låset vid läge ”klockan 10” mot normalt ”klockan 12”. När cylindern står i serviceläge kan fastighetsnyckeln användas för att komma in i lägenheten, vilket kan vara behändigt vid t ex arbeten i din bostad när du inte själv är hemma. I normalläge, ”klockan 12” kan endast lägenhetsnyckeln öppna låset.

Underhåll

Observera att låsen i ytterdörren ej får smörjas enligt information som sitter på dörren.

Ansvar

Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för nycklar och nyckelhantering. Nycklar skall hanteras med största säkerhet. Borttappade nycklar som går till allmänna utrymmen ska omgående rapporteras till styrelsen för vidare utredning och bedömning om eventuellt cylinderbyte.

Bostadsrättshavaren ansvarar för alla kostnader för nycklar och nyckelcylindrar.

Om jag tappat bort en nyckel?

Om du tappat bort en nyckel eller behöver en extranyckel skall du kontakta nedanstående samarbetspartner.

Observera att du måste ta med och visa upp upplåtelseavtal gällande din bostad, nyckel samt legitimation för att få kopiera/tillverka en nyckel. 

Föreningen har inte några extra nycklar till din lägenhet. Är du utelåst rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med nedanstående.

Aspuddens Låstjänst (T-bana Västertorp)

Störtloppsvägen 21

129 47 Hägersten

Telefon: 08-97 10 00

E-post: aspuddenslastjanst@telia.com

Hemsida: lastjanstistockholm.se