!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsnumrering

Enligt lagen om lägenhetsregister upprättade Lantmäteriverket under vintern 2009/2010 ett register med lägenhetsnummer över Sveriges bostäder. Med detta register kan Skatteverket folkbokföra per lägenhet, istället för som tidigare per fastighet.

Skatteverkets lägenhetsnummer är dock inte specifika för en viss lägenhet i föreningen, utan samma nummer återkommer i de olika portuppgångarna. Därför använder föreningen sedan tidigare även en annan numrering med specifika nummer för varje lägenhet.

Både Skatteverkets nummer och föreningens nummer sitter nu vid ytterdörrarna till alla lägenheter. På elskåp, källarförråd och vid tvättstugan kommer föreningens nummer att stå kvar, det är dessa som gäller internt vid kontakt med styrelsen, bokning av gästlägenhet m.m. Föreningens nummer används även vid t ex överlåtelser eller liknande, såvida inte styrelsen beslutar om annat.

Nedan finns en konverteringstabell mellan bostadsrättsföreningens nummer (gamla nummer) och Skatteverkets nummer (nya nummer).

Dokument

Lägenhetsnummer.pdf 2016-04-14