!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkring, bostadsrättstillägg

Medlemmar i brf Sjövikshöjden behöver inte ha ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring, eftersom föreningen tagit över ansvaret för den försäkringen. Fördelen med detta är att vi får ett enda försäkringsbolag att förhandla med i händelse av en skada i fastigheten, t ex en vattenskada, och slipper utreda om skadan ska ersättas av föreningens försäkring eller bostadsrättshavarens hemförsäkring. I de flesta fall sänks även kostnaden om föreningen tar hand om bostadsrättstillägget.

Varje medlem måste däremot själv meddela sitt försäkringsbolag att detta tillägg inte skall ingå i den individuella hemförsäkringen (det är inget som sker automatiskt).

Mer information finns i dokumentet nedan.

Dokument

Bostadsrättstillägg_2014.pdf 2016-04-14