!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen eller från hyresnämnden. Detta gäller även uthyrning via det internetbaserad nätverket Airbnb. Styrelsen baserar beslut om andrahandsupplåtelse på hyresnämndens regler och föreningens stadgar. Vi rekommenderar att du läser igenom reglerna och annan kringinformation i länken nedan samt § 39 i föreningens stadgar.

Hyresnämndens regler om andrahandsupplåtelse

Ansökan

Skicka en skriftlig ansökan till styrelsen som innehåller uppgifter om hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att du vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under uthyrningsperioden. För att få ansökan godkänd krävs att du har skäl för uthyrningen vilket vanligtvis är studier, tjänst på annan ort eller provboende med partner. Andrahandsuthyrning sker alltid under en begränsad period. Styrelsens praxis är att tillåta uthyrning ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. En bedömning görs alltid från fall till fall. Det är viktigt att du i din ansökan också lämnar dina framtida kontaktuppgifter så att vi smidigt kan nå dig under uthyrningstiden. Kom ihåg att det är du som ansvarar för lägenheten och gentemot föreningen även om du hyr ut i andra hand.

Du ansöker om rätt till andrahandsupplåtelse genom att fylla i och lämna nedanstående blankett till styrelsen. Styrelsen behandlar din ansökan vid nästkommande styrelsemöte.

Dokument

Andrahandsuthyrning_blankett_Brf_Sjövikshöjden_Editable.pdf 2016-04-24