!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Här hittar du som mäklare aktuella svar på vanliga frågor. Många svar kan du läsa dig till under sidorna "Om föreningen" och "Om ditt boende".

Planeras det för några avgiftsförändringar?

Avgiften sänktes med 4% den 1 januari 2017. Inga ytterligare avgiftsförändringar är planerade.

Är det kö till parkeringsplatserna i dagsläget och vad kostar dom?

Det är kö till parkeringsplatserna. Mer information hittar du här.

Vilka utförda renoveringar eller annat underhåll har skett? Finns det några planerade större renoveringar?

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret återfinns i förvaltningsberättelsen i våra årsredovisningar som publiceras på vår hemsida. Fastigheterna byggdes under 2006, och några större renoveringar är därför inte aktuella.

Hur många lägenheter finns i föreningen?

Totalt inryms 84 lägenheter med storlekarna 1-4 rum fördelat på en total boarea om ca. 6 229 m2. Husen är uppförda av JM och stod färdiga 2006. Läs mer om föreningen här.

Vilka möjligheter/kostnader för bredband och telefoni finns? Finns gruppanslutning?

Information finns här.

Vad ingår i månadsavgiften?

I avgiften ingår värme, vatten och försäkring bostadsrättstillägg.

Om överlåtelseavgifter och pantsättningsavgifter

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 2,5% av prisbasbeloppet som betalas av säljaren. Pantsättningar debiteras med 1% av prisbasbeloppet per pant.

Tillåts juridisk person som ägare?

Nej.

Om lägenhetsnumrering

Vid överlåtelser skall bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer användas. Läs mer om detta här.

Om energianvändning

Energideklaration återfinns i här.

av