!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Den nuvarande styrelsen är vald vid den ordinarie årsstämman den 26 april 2017.

Ledamöter

Ansvar

Telefon

Hus 

Karl-Erik Olsson Ordförande 0703 15 47 37 4
Alexander Engman Samfälligheten, teknisk backup, bredband 0705 22 15 25 2
Marie Haag Grönlund Vice ordförande, sekreterare, hemsidan 0707 26 17 33 6
Jens Morell Teknisk förvaltning 0706 34 85 84 6
Lisa Niklasson Ekonomi 0739 67 08 37 4

Suppleanter

     
Elinor Edvall Gästlägenheten backup 0736 32 76 27 4
Ami Israelsson Gästlägenheten, trivselfrågor 0707 64 66 15 2
Gunilla Olsson Suppleant samfälligheten, trivselfrågor, nyckelansvarig 0706 05 34 70 4
       

 

Kontakt

Så här kommer du i kontakt med styrelsen.

 

Utskriftvänlig version