!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Den nuvarande styrelsen är vald vid den ordinarie årsstämman den 26 april 2017.

Ledamöter

Ansvar

Telefon

Hus 

Marie Haag Grönlund Ordförande 070-726 17 33 6
Lisa Niklasson  Vice ordförande, ekonomi 073-967 08 37 4
Jens Morell Teknisk förvaltning 070-634 85 84 6
Alexander Engman Samfälligheten, teknisk backup, bredband

070-522 15 25

2
Elinor Edvall sekreterare, hemsidan, Facebook

073-632 76 27

4

Suppleanter

     
Ami Israelsson Gästlägenheten, trivselfrågor 070-764 66 15 2
Gunilla Olsson Suppleant samfälligheten, trivselfrågor, nyckelansvarig 070-605 34 70 4
       

 

Kontakt

Så här kommer du i kontakt med styrelsen.