!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Inflyttning/utflyttning

Till dig som är nyinflyttad

Välkommen till Brf Sjövikshöjden! Vi hoppas du skall trivas i din nya lägenhet. Här på hemsidan hittar du det mesta du behöver veta om ditt boende. Kontakta gärna styrelsen med frågor och idéer så att vi vet vad som saknas.

Här följer några viktiga punkter att tänka på. Mer information finns i den checklista för ut- och inflyttning som finns bifogad nedan.

  • Två olika lägenhetsnummer finns för varje lägenhet. Läs mer om var de finns och hur de skall användas här.
  • För att byta namnskylt vid postfack, anslagstavla och tidningshållare; kontakta vår fastighetsskötare Allgranth.
  • Läs mer om hur övrig felanmälan går till i separat flik.
  • För att få en skylt med "Ej reklam" till postfacket; kontakta styrelsen.
  • Sopsortering sker i miljöstugan på gården. Läs mer om hur sopsorteringen skall gå till här.
  • Här kan du läsa mer om hur ventilationen och filter fungerar samt vad du behöver tänka på angående underhåll och skötsel.
  • Telefoni/TV/Bredband – läs mer om vilka gruppavtal som finns i föreningen här.
  • För inglasning av balkong krävs byggnadslov från kommunens byggnadsnämnd och ett godkännande från styrelsen. Läs mer om detta och om andra förändringar som kräver styrelsens tillstånd och/eller byggnadslov här.
  • Grillning på balkongen är inte tillåtet i föreningen, med undantag för elektrisk grill. Läs mer i separat flik.
  • Brf Sjövikshöjden har tecknat ett bostadsrättstillägg till hemförsäkringen, så detta behöver inte ingå i din egen hemförsäkring. Mer information finns här.

 

Till dig som flyttar ut

Det är viktigt att veta att den som övertar din lägenhet måste godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. 

Lägenheten skall vara välstädad när du överlämnar den. Detta gäller även källarförråd som ska vara tömda och sopade.

Glöm inte att eftersända din post via Adressändring.

Lämna gärna över trivselregler och liknande till efterföljande innehavare av bostadsrätten. Du bör även hänvisa till föreningens hemsida. En checklista för in- och utflyttning (nedan) har tagits fram för att underlätta överlämningen mellan den gamla och nya lägenhetshavaren.

Dokument

Checklista_ut_och_inflyttning_2018.docx.pdf 2018-02-02

Uppdaterad 2018-02-04